VIETTEL Hải Phòng mừng xuân 2020 và định hướng hình thành Tập đoàn Công nghệ số

Ngày đăng 30/1/2020 16064 Lượt xem

Trong các định hướng đề ra, có đến 6/9 định hướng liên quan trực tiếp đến chuyển đổi số, với mục tiêu đưa Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số. Trong đó nhấn mạnh vào việc chuẩn bị cho các dịch vụ mới trên nền tảng số trong năm sau, đồng thời hoàn chỉnh các sản phẩm kiến tạo xã hội số như Chính phủ điện tử, Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh…

Các đơn vị kinh doanh truyền thống cần xây dựng ngành nghề mới phù hợp với thời kỳ 4.0. Định hướng cũng nêu rõ giải quyết được bài toán nhân lực trong bối cảnh chuyển dịch số, tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Lần đầu tiên, việc tái định vị thương hiệu và hình ảnh Tập đoàn được nhắc đến trong phương hướng, nhiệm vụ của năm, trong bối cảnh Viettel không còn là doanh nghiệp viễn thông đơn thuần như trước đây.

Bên cạnh các nội dung về chuyển đổi số, định hướng cũng đề cập đến việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và chủ trương dân sự hóa các nền tảng công nghệ quân sự. Đối với công ty thị trường, cần nâng cao hiệu quả hoạt động, lợi nhuận và tạo nguồn vốn đầu tư.