[Viettel CA] Phần 3: Hướng dẫn xử lý lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế

Ngày đăng 23/4/2020 14300 Lượt xem

Phần 3 của loạt bài hướng dẫn xử những lỗi thường gặp: Lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế trên hệ thống thuế điện tử. Mời tham gia tìm hiểu cùng VIETTEL HẢI PHÒNG.

Nhận diện lỗi: Bỏ qua bước thay đổi thông tin chữ ký mới trên hệ thống thuế điện tử dẫn dến lỗi báo trên hệ thống "Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan thuế".

Bước khắc phục:

Bước 1: Thay đổi thông tin đăng ký.

Bước 2: Nộp tờ khai thuế.

 

Cảm ơn đã theo dõi!

Viettel Hải Phòng