[ƯU ĐÃI] Miễn phí 100% cho toàn bộ khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng cầu truyền hình Vmeet

Ngày đăng 3/4/2020 15347 Lượt xem

Hôi nghị truyền hình Vmeet là một cuộc hội nghị được thiết lập bởi một tập hợp các công nghệ viễn thông cho phép hai hoặc nhiều địa điểm giao tiếp đồng thời hai chiều với nhau bằng âm thanh, hình ảnh. Viettel Hải Phòng triển khai dịch vụ với các ưu đãi như sau:

  • Chính sách miễn phí mùa dịch: Tặng khách hàng gói trải nghiệm miễn phí 1 tháng
  • Chính sách giảm giá mùa dịch: Giảm giá ~30% so với trước thời điểm dịch
  • Phương án cho thuê phần mềm: Khách hàng tự trang bị thiết bị
TT Tên gói Diễn giải thông tin gói cước Thời hạn sử dụng
(Tháng)
Giá bán 12 tháng
(Chưa VAT)
Giá bán 12 tháng
(bao gồm VAT)
 
 
1 VMEnt_HD720_1 Gói dịch vụ HNTH VmeetEnt HD720p dành cho Doanh nghiệp 12 6.000.000 6.600.000  
2 VMEnt_HD720_3 Gói dịch vụ HNTH VmeetEnt HD720p dành cho Doanh nghiệp 12 7.800.000 8.580.000  
3 VMGov_HD720_1 Gói dịch vụ HNTH VmeetGov HD720p dành cho khối Chính phủ 12 4.200.000 4.620.000  
4 VMGov_HD720_2 Gói dịch vụ HNTH VmeetGov HD720p dành cho khối Chính phủ 12 4.800.000 5.280.000  
  • Phương án thuê trọn gói dịch vụ (thiết bị và phần mềm): Khách hàng tự trang bị màn hình
TT Tên gói Diễn giải thông tin gói cước Thời hạn sử dụng
(Tháng)
Giá cho thuê 12 tháng
(Chưa VAT)
Giá cho thuê 12 tháng
(bao gồm VAT)
1 VMeet_H1_1_2 Gói tiết kiệm cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 15-20m2 (4mx6m) cho 5-10 người họp 12              28.000.000               30.800.000
2 VMeet_H1_1_3 Gói tiết kiệm cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 15-20m2 (4mx6m) cho 5-10 người họp 12              30.200.000               33.220.000
3 VMeet_H1_1_4 Gói tiết kiệm cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 15-20m2 (4mx6m) cho 5-10 người họp 12              32.700.000               35.970.000
4 VMeet_H1_1_5 Gói tiết kiệm cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 15-20m2 (4mx6m) cho 5-10 người họp 12              35.700.000               39.270.000
5 VMeet_H1_1_6 Gói tiết kiệm cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 15-20m2 (4mx6m) cho 5-10 người họp 12              39.400.000               43.340.000
6 VMeet_H2_1_2 Gói tiêu chuẩn 1 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              34.100.000               37.510.000
7 VMeet_H2_1_3 Gói tiêu chuẩn 1 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              36.700.000               40.370.000
8 VMeet_H2_1_4 Gói tiêu chuẩn 1 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              39.800.000               43.780.000
9 VMeet_H2_1_5 Gói tiêu chuẩn 1 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              43.500.000               47.850.000
10 VMeet_H2_1_6 Gói tiêu chuẩn 1 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              47.800.000               52.580.000
11 VMeet_H3_1_2 Gói tiêu chuẩn 2 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              41.200.000               45.320.000
12 VMeet_H3_1_3 Gói tiêu chuẩn 2 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              44.400.000               48.840.000
13 VMeet_H3_1_4 Gói tiêu chuẩn 2 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              48.200.000               53.020.000
14 VMeet_H3_1_5 Gói tiêu chuẩn 2 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              52.600.000               57.860.000
15 VMeet_H3_1_6 Gói tiêu chuẩn 2 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              57.900.000               63.690.000
16 VMeet_H4_1_2 Gói nâng cao 1 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              46.800.000               51.480.000
17 VMeet_H4_1_3 Gói nâng cao 1 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              50.500.000               55.550.000
18 VMeet_H4_1_4 Gói nâng cao 1 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              54.700.000               60.170.000
19 VMeet_H4_1_5 Gói nâng cao 1 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              59.700.000               65.670.000
20 VMeet_H4_1_6 Gói nâng cao 1 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              65.800.000               72.380.000
21 VMeet_H5_1_2 Gói nâng cao 2 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              51.900.000               57.090.000
22 VMeet_H5_1_3 Gói nâng cao 2 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              55.500.000               61.050.000
23 VMeet_H5_1_4 Gói nâng cao 2 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              60.100.000               66.110.000
24 VMeet_H5_1_5 Gói nâng cao 2 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              65.600.000               72.160.000
25 VMeet_H5_1_6 Gói nâng cao 2 cho năm 1&2 dành cho Phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              72.200.000               79.420.000
26 VMeet_H1_2_2 Gói tiết kiệm cho năm 1&2 dành cho phòng họp 15-20m2 (4mx6m) cho 5-10 người họp 12              19.900.000               21.890.000
27 VMeet_H1_2_3 Gói tiết kiệm cho năm 1&2 dành cho phòng họp 15-20m2 (4mx6m) cho 5-10 người họp 12              21.500.000               23.650.000
28 VMeet_H1_2_4 Gói tiết kiệm cho năm 1&2 dành cho phòng họp 15-20m2 (4mx6m) cho 5-10 người họp 12              23.300.000               25.630.000
29 VMeet_H1_2_5 Gói tiết kiệm cho năm 1&2 dành cho phòng họp 15-20m2 (4mx6m) cho 5-10 người họp 12              25.400.000               27.940.000
30 VMeet_H1_2_6 Gói tiết kiệm cho năm 1&2 dành cho phòng họp 15-20m2 (4mx6m) cho 5-10 người họp 12              28.000.000               30.800.000
31 VMeet_H2_2_2 Gói tiêu chuẩn 1 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              23.700.000               26.070.000
32 VMeet_H2_2_3 Gói tiêu chuẩn 1 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              25.600.000               28.160.000
33 VMeet_H2_2_4 Gói tiêu chuẩn 1 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              27.700.000               30.470.000
34 VMeet_H2_2_5 Gói tiêu chuẩn 1 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              30.300.000               33.330.000
35 VMeet_H2_2_6 Gói tiêu chuẩn 1 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              33.300.000               36.630.000
36 VMeet_H3_2_2 Gói tiêu chuẩn 2 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              28.100.000               30.910.000
37 VMeet_H3_2_3 Gói tiêu chuẩn 2 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              30.300.000               33.330.000
38 VMeet_H3_2_4 Gói tiêu chuẩn 2 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              32.800.000               36.080.000
39 VMeet_H3_2_5 Gói tiêu chuẩn 2 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              35.800.000               39.380.000
40 VMeet_H3_2_6 Gói tiêu chuẩn 2 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 20-50m2 (8mx6m) cho 11-20 người họp 12              39.500.000               43.450.000
41 VMeet_H4_2_1 Gói nâng cao 1 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              30.600.000               33.660.000
42 VMeet_H4_2_2 Gói nâng cao 1 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              35.500.000               39.050.000
43 VMeet_H4_2_3 Gói nâng cao 1 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              38.500.000               42.350.000
44 VMeet_H4_2_4 Gói nâng cao 1 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              42.000.000               46.200.000
45 VMeet_H4_2_5 Gói nâng cao 1 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              46.200.000               50.820.000
46 VMeet_H5_2_1 Gói nâng cao 2 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              33.500.000               36.850.000
47 VMeet_H5_2_2 Gói nâng cao 2 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              45.200.000               49.720.000
48 VMeet_H5_2_3 Gói nâng cao 2 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              49.000.000               53.900.000
49 VMeet_H5_2_4 Gói nâng cao 2 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              53.500.000               58.850.000
50 VMeet_H5_2_5 Gói nâng cao 2 cho năm 1&2 dành cho phòng họp 50-100m2 (17mx7m) cho > 20 người họp 12              58.900.000               64.790.000

Chính sách sau dịch bệnh kết thúc: Tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau mùa dịch

Mọi chi tiết xin liên hệ tới hotline: 0373.163.163 hoặc 0225 6261 888 để được Viettel Hải Phòng tư vấn rõ hơn