Gói 3G 4G di động

Mimax70

3GB lưu lượng

70.000 ₫ / 30 ngày

HOT

MIMAX70 gửi 191
Chi tiết

Mimax90

5GB lưu lượng

90.000 ₫ / 30 ngày

HOT

MIMAX90 gửi 191
Chi tiết

Mimax125

8GB lưu lượng

125.000 ₫ / 30 ngày

HOT

MIMAX125 gửi 191
Chi tiết

MIMAX200

15GB lưu lượng

200.000 ₫ / 30 ngày

MIMAX200 gửi 191
Chi tiết

Umax300

Không giới hạn GB

300.000 ₫ / 1 tháng

HOT

UMAX300 gửi 191
Chi tiết