Truyền Hình

Family1

160 kênh truyền hình, với 26 kênh HD độ nét cao.

143.000 ₫ / 1 tháng

90.000 ₫ / 1 tháng

- 37 %
HOT


Chi tiết

Family2

190 kênh truyền hình, với 55 kênh HD đặc sắc

176.000 ₫ / 1 tháng

120.000 ₫ / 1 tháng

- 32 %
HOT


Chi tiết

Family3

160 kênh truyền hình, với 26 kênh HD độ nét cao

160.000 ₫ / 1 tháng

120.000 ₫ / 1 tháng

- 25 %
HOT


Chi tiết

Flexi

150 kênh Truyền hình được chọn lọc

110.000 ₫ / 1 tháng

77.000 ₫ / 1 tháng

- 30 %
HOT


Chi tiết

Eco

160 kênh truyền hình, với 26 kênh HD độ nét cao

143.000 ₫ / 1 tháng

90.000 ₫ / 1 tháng

- 37 %
HOT


Chi tiết

FUN

Hơn 158 kênh với 25 kênh HD

110.000 ₫ / 1 tháng

77.000 ₫ / 1 tháng

- 30 %
HOT


Chi tiết