[Viettel CA] Phần 7 - Phần cuối: Hướng dẫn xử lý lỗi Hồ sơ chưa được đăng ký qua mạng.

Ngày đăng 15/5/2020 15566 Lượt xem

Viettel Hải Phòng cung cấp cho bạn cách xử lý khi gặp lỗi hồ sơ chưa được đăng ký qua mạng. Bài viết cũng để đóng lại chuỗi bài Hướng dẫn xử lý sự cố khi dùng dịch vụ chữ ký số Viettel CA.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Viettel Hải Phòng