[Viettel CA] Phần 5: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Hải quan VNACCS VCIS

Ngày đăng 5/5/2020 17869 Lượt xem

Cùng Viettel Hải Phòng tìm hiểu Cách đăng ký tài khoản Hải quan VNACCS / VCIS trong phần 5 của loạt bài Hướng dẫn xử dụng và xử lý sự cố khi sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel CA.

Hệ thống VNACCS/VCIS là gì. Đó là "Hệ thống VNACCS/VCIS là Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia gồm 02 hệ thống nhỏ: (i) Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS); (ii) Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (gọi tắt là Hệ thống VCIS). Hệ thống VNACCS/VCIS gồm các phần mềm chủ yếu: Khai báo điện tử (e-Declaration); Manifest điện tử (e-Manifest); Hóađơn điện tử (e-Invoice); Thanh toán điện tử (e-Payment); C/O điện tử (e-C/O); Phân luồng (selectivity); Quản lý hồ sơ rủi ro/tiêu chí rủi ro; Quản lý doanh nghiệp XNK; Thông quan và giải phóng hàng; Giám sát và kiểm soát."

Các bước đăng ký gồm:

Bước 1: Cài đặt phần mềm Java 7u3 - 32 bit.

Bước 2: Đăng ký tài khoản quản trị.

Bước 3: Đăng ký tài khoản khai báo VNACCS cho chữ ký số.

Chi tiết:

Cảm ơn đã theo dõi. Chúc các bạn thao tác thành công!

Viettel Hải Phòng