[VIETTEL CA] PHẦN 4: LẤY 4 THỐNG SỐ HẢI QUAN TRÊN HỆ THỐNG VNACCS / VCIS

Ngày đăng 27/4/2020 17739 Lượt xem

Viettel Hải Phòng giới thiệu phần 4: lấy 4 thông số hải quan trên Hệ thống thông quan tự động (VNACCS) / Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (VCIS).

Trước khi đi vào vấn đề, chúng ta cần biết Hệ thống VNACCS/VCIS là gì. Đó là "Hệ thống VNACCS/VCIS là Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia gồm 02 hệ thống nhỏ: (i) Hệ thống thông quan tự động (gọi tắt là Hệ thống VNACCS); (ii) Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (gọi tắt là Hệ thống VCIS). Hệ thống VNACCS/VCIS gồm các phần mềm chủ yếu: Khai báo điện tử (e-Declaration); Manifest điện tử (e-Manifest); Hóađơn điện tử (e-Invoice); Thanh toán điện tử (e-Payment); C/O điện tử (e-C/O); Phân luồng (selectivity); Quản lý hồ sơ rủi ro/tiêu chí rủi ro; Quản lý doanh nghiệp XNK; Thông quan và giải phóng hàng; Giám sát và kiểm soát."

Sau khi nắm được khái niệm, tiếp theo là các bước để lấy 4 thông số trong trường hợp cài lại máy mà quên không lưu lại các thông số này:

Bước 1: Cài đặt phần mềm Java 7u3 - 32 bit.

Bước 2: Đăng nhập.

Bước 3: Lấy 4 thông số hải quan (chi tiết tại video)

Cảm ơn đã theo dõi. Chúc các bạn thao tác thành công!

Viettel Hải Phòng