Internet tốc độ cao

Net1Plus

Băng thông: 30Mbps

250.000 ₫ / 1 tháng

185.000 ₫ / 1 tháng

- 26 %
HOT


Chi tiết

Net2PLUS

40Mbps

300.000 ₫ / 1 tháng

220.000 ₫ / 1 tháng

- 27 %
HOT


Chi tiết

Net3plus

50Mbps

350.000 ₫ / 1 tháng

25.000 ₫ / 1 tháng

- 93 %
HOT


Chi tiết

Net4

30Mbps + 256Kbps Quốc tế

400.000 ₫ / 1 tháng

220.000 ₫ / 1 tháng

- 45 %
HOT


Chi tiết

NET5

35Mbps + 256Kbps Quốc tế

450.000 ₫ / 1 tháng

250.000 ₫ / 1 tháng

- 44 %
HOT


Chi tiết

NET6

40Mbps + 512Kbps Quốc tế

550.000 ₫ / 1 tháng

350.000 ₫ / 1 tháng

- 36 %
HOT


Chi tiết