Internet - Truyền hình

Net1

Băng thông: 15 Mbps

250.000 ₫ / 1 tháng

165.000 ₫ / 1 tháng

- 34 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

Net2

20Mbps + 256Kbps Quốc tế

300.000 ₫ / 1 tháng

180.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

Net3

25Mbps + 256Kbps Quốc tế

350.000 ₫ / 1 tháng

200.000 ₫ / 1 tháng

- 43 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

Net4

30Mbps + 256Kbps Quốc tế

400.000 ₫ / 1 tháng

220.000 ₫ / 1 tháng

- 45 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

NET5

35Mbps + 256Kbps Quốc tế

450.000 ₫ / 1 tháng

250.000 ₫ / 1 tháng

- 44 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

NET6

40Mbps + 512Kbps Quốc tế

550.000 ₫ / 1 tháng

350.000 ₫ / 1 tháng

- 36 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

Family1

160 kênh truyền hình, với 26 kênh HD độ nét cao.

143.000 ₫ / 1 tháng

90.000 ₫ / 1 tháng

- 37 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

Family2

190 kênh truyền hình, với 55 kênh HD đặc sắc

176.000 ₫ / 1 tháng

120.000 ₫ / 1 tháng

- 32 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

Family3

160 kênh truyền hình, với 26 kênh HD độ nét cao

160.000 ₫ / 1 tháng

120.000 ₫ / 1 tháng

- 25 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

Flexi

150 kênh Truyền hình được chọn lọc

110.000 ₫ / 1 tháng

77.000 ₫ / 1 tháng

- 30 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

Eco

160 kênh truyền hình, với 26 kênh HD độ nét cao

143.000 ₫ / 1 tháng

90.000 ₫ / 1 tháng

- 37 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

FUN

Hơn 158 kênh với 25 kênh HD

110.000 ₫ / 1 tháng

77.000 ₫ / 1 tháng

- 30 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

NET1 + Flexi

15Mbps + Flexi (160 kênh)

360.000 ₫ / 1 tháng

215.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

NET2 + Flexi

20Mbps + Flexi (160 kênh)

410.000 ₫ / 1 tháng

230.000 ₫ / 1 tháng

- 44 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

NET3 + Flexi

Tốc độ 25Mbps + Flexi (160 kênh)

460.000 ₫ / 1 tháng

250.000 ₫ / 1 tháng

- 46 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

NET4 + Flexi

30Mbps + Flexi (180 kênh)

510.000 ₫ / 1 tháng

270.000 ₫ / 1 tháng

- 47 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

NET5 + Flexi

Tốc độ 35Mbps + Flexi (180 kênh)

560.000 ₫ / 1 tháng

300.000 ₫ / 1 tháng

- 46 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

NET6 + Flexi

40Mbps + Flexi (180 kênh)

660.000 ₫ / 1 tháng

400.000 ₫ / 1 tháng

- 39 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

NET1 + Family2

Tốc độ 15Mbps + Family2 (190 kênh)

426.000 ₫ / 1 tháng

260.000 ₫ / 1 tháng

- 39 %
HOT


Chi tiết Chi tiết

NET1 + Family2

Tốc độ 15Mbps + Family2 (190 kênh)

426.000 ₫ / 1 tháng

275.000 ₫ / 1 tháng

- 35 %
HOT


Chi tiết Chi tiết