CÁC GÓI DỊCH VỤ CHÍNH

Lựa chọn gói cấu hình phù hợp hoặc yêu cầu mở rộng nếu bạn muốn

* Bảng giá dưới đây chưa bao gồm VAT

 • Cloud Host 1
  • Dung lượng: 300MB
  • Data Tranfer: 10GB
  • Sub domain: 15
  • Địa chỉ Email: 1
  • FTP account: Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu: 1
  • Addon domain: 0
  • Park domain: 5
 • 30,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • Cloud Host 2
  • Dung lượng: 750MB
  • Data Tranfer: Unlimited
  • Sub domain: Unlimited
  • Địa chỉ Email: 3
  • FTP account: Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu: 2
  • Addon domain: 0
  • Park domain: Unlimited
 • 50,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • Cloud Host 3
  • Dung lượng: 1.2GB
  • Datatransfer: Unlimited
  • Sub domain: Unlimited
  • Địa chỉ Email: 10
  • FTP account: Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu: 3
  • Addon domain: 1
  • Park domain: Unlimited
 • 80,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • Cloud Host 4
  • Dung lượng: 2GB
  • Data Tranfer: Unlimited
  • Sub domain: Unlimited
  • Địa chỉ Email: 20
  • FTP account: Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu: 5
  • Addon domain: 1
  • Park domain: Unlimited
 • 135,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • Cloud Host 5
  • Dung lượng: 3GB
  • Data Tranfer: Unlimited
  • Sub domain: Unlimited
  • Địa chỉ Email: 30
  • FTP account: Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu: 6
  • Addon domain: 2
  • Park domain: Unlimited
 • 170,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • Cloud Host 6
  • Dung lượng: 5GB
  • Data Tranfer: Unlimited
  • Sub domain: Unlimited
  • Địa chỉ Email: 40
  • FTP account: Unlimited
  • Cơ sở dữ liệu: 8
  • Addon domain: 3
  • Park domain: Unlimited
 • 330,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • mail 1
  • Số lượng mail box: 5
  • Tổng dung lượng: 1GB
 • 45,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • mail 2
  • Số lượng mail box: 20
  • Tổng dung lượng: 2GB
 • 90,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • mail 3
  • Số lượng mail box: 50
  • Tổng dung lượng: 5GB
 • 170,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • mail 4
  • Số lượng mail box: 100
  • Tổng dung lượng: 10GB
 • 290,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • mail 5
  • Số lượng mail box: 200
  • Tổng dung lượng: 20GB
 • 400,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
 • mail 6
  • Số lượng mail box: 300
  • Tổng dung lượng: 50GB
 • 500,000 VNĐ/THÁNG
01673.163.163
Viettel Banner