Combo

NET5 + Eco/Family1

Băng thông: Tốc độ 35Mbps + Eco

593.000 ₫ / 1 tháng

315.000 ₫ / 1 tháng

- 47 %
HOT


Chi tiết

NET6 + Eco/Family1

Băng thông: Tốc độ 40Mbps + Eco

693.000 ₫ / 1 tháng

420.000 ₫ / 1 tháng

- 39 %
HOT


Chi tiết

NET6 + Eco/Family1

Băng thông: Tốc độ 40Mbps + Eco

693.000 ₫ / 1 tháng

415.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %
HOT


Chi tiết

Net6 + Family1/Eco (nội thành)

Băng thông: Tốc độ 40Mbps + ECO

693.000 ₫ / 1 tháng

420.000 ₫ / 1 tháng

- 39 %
HOT


Chi tiết