Combo

NET1 + Flexi

15Mbps + Flexi (160 kênh)

360.000 ₫ / 1 tháng

215.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %
HOT


Chi tiết

NET2 + Flexi

20Mbps + Flexi (160 kênh)

410.000 ₫ / 1 tháng

230.000 ₫ / 1 tháng

- 44 %
HOT


Chi tiết

NET3 + Flexi

Tốc độ 25Mbps + Flexi (160 kênh)

460.000 ₫ / 1 tháng

250.000 ₫ / 1 tháng

- 46 %
HOT


Chi tiết

NET4 + Flexi

30Mbps + Flexi (180 kênh)

510.000 ₫ / 1 tháng

270.000 ₫ / 1 tháng

- 47 %
HOT


Chi tiết

NET5 + Flexi

Tốc độ 35Mbps + Flexi (180 kênh)

560.000 ₫ / 1 tháng

300.000 ₫ / 1 tháng

- 46 %
HOT


Chi tiết

NET6 + Flexi

40Mbps + Flexi (180 kênh)

660.000 ₫ / 1 tháng

400.000 ₫ / 1 tháng

- 39 %
HOT


Chi tiết

NET1 + Family2

Tốc độ 15Mbps + Family2 (190 kênh)

426.000 ₫ / 1 tháng

260.000 ₫ / 1 tháng

- 39 %
HOT


Chi tiết

NET1 + Family2

Tốc độ 15Mbps + Family2 (190 kênh)

426.000 ₫ / 1 tháng

275.000 ₫ / 1 tháng

- 35 %
HOT


Chi tiết

NET2 + Family2

Tốc độ 20Mbps + Family2 (195 kênh)

476.000 ₫ / 1 tháng

275.000 ₫ / 1 tháng

- 42 %
HOT


Chi tiết

NET4 + Family2

Tốc độ 30Mbps + Family2 (195 kênh)

576.000 ₫ / 1 tháng

315.000 ₫ / 1 tháng

- 45 %
HOT


Chi tiết

NET5 + Family2

Tốc độ 35Mbps + Family2 (195 kênh)

626.000 ₫ / 1 tháng

345.000 ₫ / 1 tháng

- 45 %
HOT


Chi tiết

NET1 + Eco/Family1

Băng thông: 15Mbps + Eco

393.000 ₫ / 1 tháng

245.000 ₫ / 1 tháng

- 38 %
HOT


Chi tiết

NET1 + Eco/Family1

Băng thông: 15Mbps + Eco

393.333 ₫ / 1 tháng

230.000 ₫ / 1 tháng

- 42 %
HOT


Chi tiết

NET2 + Eco/Family1

Băng thông: Tốc độ 20Mbps + Eco

443.000 ₫ / 1 tháng

260.000 ₫ / 1 tháng

- 41 %
HOT


Chi tiết

NET2 + Eco/Family1

Băng thông: Tốc độ 20Mbps + Eco

443.000 ₫ / 1 tháng

245.000 ₫ / 1 tháng

- 45 %
HOT


Chi tiết

NET3 + Eco/Family1

Băng thông: Tốc độ 25Mbps + Eco

493.000 ₫ / 1 tháng

280.000 ₫ / 1 tháng

- 43 %
HOT


Chi tiết

NET3 + Eco/Family1

Băng thông: 25Mbps + Eco

493.000 ₫ / 1 tháng

265.000 ₫ / 1 tháng

- 46 %
HOT


Chi tiết

NET4 + Eco/Family1

Băng thông: 30Mbps + Eco

543.000 ₫ / 1 tháng

300.000 ₫ / 1 tháng

- 45 %
HOT


Chi tiết

NET4 + Eco/Family1

Băng thông: 30Mbps + Eco

543.000 ₫ / 1 tháng

285.000 ₫ / 1 tháng

- 48 %
HOT


Chi tiết

NET5 + Eco/Family1

Băng thông: Tốc độ 35Mbps + Eco

593.000 ₫ / 1 tháng

330.000 ₫ / 1 tháng

- 44 %
HOT


Chi tiết

NET5 + Eco/Family1

Băng thông: Tốc độ 35Mbps + Eco

593.000 ₫ / 1 tháng

315.000 ₫ / 1 tháng

- 47 %
HOT


Chi tiết

NET6 + Eco/Family1

Băng thông: Tốc độ 40Mbps + Eco

693.000 ₫ / 1 tháng

420.000 ₫ / 1 tháng

- 39 %
HOT


Chi tiết

NET6 + Eco/Family1

Băng thông: Tốc độ 40Mbps + Eco

693.000 ₫ / 1 tháng

415.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %
HOT


Chi tiết

Net6 + Family1/Eco (nội thành)

Băng thông: Tốc độ 40Mbps + ECO

693.000 ₫ / 1 tháng

420.000 ₫ / 1 tháng

- 39 %
HOT


Chi tiết