Chuyển vùng vào mạng Viettel

 

Chuyển vùng vào mạng Viettel là dịch vụ giúp khách hàng nước ngoài dùng chính thẻ SIM và số thuê bao di động của mình tại mạng chủ để liên lạc khi đang ở Việt Nam.

0868.626.057
Viettel Hải Phòng