Truyền hình

VIETTELTV (có STB)

VIETTELTV (có STB)

54.000

150 Mbps / tháng

NET2PLUS

NET2PLUS

220.000

80 Mbps / tháng

VIETTELTV (có STB)

VIETTELTV (có STB)

54.000

150 Mbps /

VIETTELTV

VIETTELTV

22.000

140 Mbps / tháng

NET2PLUS

NET2PLUS

220.000

80 Mbps / tháng

0868.626.057
Viettel Hải Phòng